Công ty CP đầu tư & thương mại Đại Việt

Xây dựng nông thôn mới: Khi người dân là chủ thể

  Từ cuối năm 2011, hưởng ứng chủ trương bê tông hóa giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, việc hiến đất phục vụ lợi ích cộng đồng của nhiều nông dân ở xã Tịnh Châu đã thực sự trở thành phong trào mang tính tự nguyện. Nhân dân các thôn đã chủ động bàn bạc và tự nguyện cùng nhau góp ngày công, tự nguyện giải phóng mặt bằng, chỉnh nắn đường đủ tiêu chuẩn để từng bước hoàn thiện giao thông nông thôn.
     Là hội viên Hội Nông dân xã Tịnh Châu, ông Lý Phước Kiến (68 tuổi), thôn Kim Lộc hiểu rất rõ chủ trương của Nhà nước đối với việc phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân. Từ khi xã phát động mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, thấy nhiều hộ dân ở địa phương còn băn khoăn việc giải tỏa, đền bù, ông Kiến liền phân tích, động viên bà con tình nguyện hiến đất để công trình mau chóng tiến hành, tránh tình trạng nắng bụi, mưa lầy đem lại lợi ích chung cho thôn, xóm. Về phần mình, mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng hưởng ứng chủ trương chung của chính quyền địa phương, gia đình ông quyết định hiến gần 100 m2 đất và 80m tường rào để làm đường. Theo ông Kiến, không có lời vận động, tuyên truyền chủ trương chính sách nào hiệu quả bằng việc nêu gương, đi đầu, có như vậy bà con mới hưởng ứng.

Cùng suy nghĩ như ông Kiến, ông Nguyễn Thường ở thôn Phú Bình cũng  tham gia hiến 20m tường rào, cổng ngõ để xây dựng tuyến đường liên xóm. Bên cạnh đó, ông còn là thành viên tích cực vận động trong cộng đồng dân cư đóng góp ngày công tham gia xây dựng tuyến đường. Nói về đóng góp của mình, ông Thường chia sẻ: "Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, mục đích lớn nhất của chương trình là làm thay đổi diện mạo của nông thôn và nâng cao đời sống cho những người nông dân. Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa sẽ giúp người dân chúng tôi thuận tiện hơn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đi lại".

Đến thời điểm này, xã Tịnh Châu đã đạt 10/19 tiêu chí. Mỗi thôn, xóm đều có những cách làm hay để vận động, tuyên truyền mọi người dân tham gia hiệu quả. Để thi công 3 tuyến đường liên thôn liên xóm, nhân dân thôn Phú Bình, Kim Lập đã đóng góp ngày công, tự nguyện hiến đất, bờ rào, cổng ngõ đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn ở địa phương. Trong quá trình triển khai đề án dồn thửa đổi thửa, bê tông hóa giao thông nông thôn, người dân đã tự nguyện đóng góp gần 1.500 m2 đất và hơn 500m tường rào, cổng ngõ với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

     Bên cạnh đó, nhân dân bàn bạc thống nhất thuê máy xúc đào đắp đường nội đồng, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng và đóng góp hàng trăm  ngày công tham gia mở đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, nhân dân tại 4 thôn đã đóng góp tổng số tiền hơn 200 triệu đồng để cùng với chính quyền địa phương triển khai làm 5 tuyến đường giao thông nông thôn. Điều đáng ghi nhận là người dân Tịnh Châu đã và đang thực sự xem mình là người trong cuộc, là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới. Rất nhiều nông dân đều là những hộ nghèo, thu nhập thấp, gia đình neo đơn. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng hiến đất vì những lợi ích cộng đồng. Không chỉ huy động sức mạnh nội lực, Tịnh Châu đã biết tận dụng nguồn lực từ ngoài địa phương. Trong lễ phát động xã đã đón nhận được sự giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp với số tiền hơn 70 triệu đồng đóng góp xây dựng NTM.

     Ông Đào Dương Minh- Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu cho biết: Với tinh thần không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, huyện, nhân dân xã Tịnh Châu đồng lòng vượt qua khó khăn ban đầu bằng chính nội lực của địa phương. Khi đưa ra chủ trương xây dựng NTM, từ lãnh đạo xã đến từng người dân đều đồng tình. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương để có bước đi và cách làm phù hợp, theo phương châm: tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau; phải thật sự phát huy dân chủ, để nhân dân tự quản, tự bàn bạc quyết định. Với Tịnh Châu, việc trước mắt và cốt yếu là phải xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng bảo đảm theo các tiêu chí đề ra.
 
     Phấn đấu đến cuối năm 2015, xã Tịnh Châu sẽ hoàn thành 19 tiêu chí, từng bước đem lại diện mạo mới cho nông thôn.