Công ty CP đầu tư & thương mại Đại Việt

Xi măng Đồng Lâm Rời


Được xác định là mặt hàng chiến lược, nên ngay từ đầu công ty đã tập trung phát triển một dòng sản phẩm cao cấp. Cường độ 03 ngày tối thiểu 30 MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kết hợp lý phù hợp cho sản xuất hỗn hợp bê tông cường độ cao, tính thi công tốt, độ giãn nở và độ co ngót thấp.
 

Xi măng PCB40 công nghiệp được cấp phối sử dụng trong các sản phẩm bê tông tươi phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường…
 

Sản phẩm PCB40 công nghiệp của Đồng Lâm đạt yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn TCVN 6260:2009, ASTM C1157 và Quy chuẩn Quốc gia QCVN 16:2014/BXD.