Công ty CP đầu tư & thương mại Đại Việt

Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành nhà phân phối Xi Măng hàng đầu Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên

SỨ MỆNH
  • Đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất nhanh nhất;
  • Tối đa hóa giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông;
  • Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho CBNV;
  • Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Tiên phong mở đường mạnh dạn đương đầu vượt qua thách thức để tiếp nối những thành công;
  • Uy Tín & Thương Hiệu để phát triển vững bền;
  • Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác;
  • Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;
  • Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.